Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

PRIVACY STATEMENT

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Holcus Buiten de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Holcus Buiten. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Holcus Buiten behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holcus Buiten, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit voor het bijhouden van statistieken en het analyseren van bezoekersgedrag. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de optie ‘Cookies van websites accepteren’ uit te schakelen. Indien u cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u deze voor die tijd zelf verwijdert.