Privacyverklaring

Voor het gebruik van onze diensten en het gebruik van andere online functionaliteiten, vragen wij u gegevens in te vullen.
De gegevens die u daarbij aan ons verstrekt gebruikt Holcus Buiten BV voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten. Wij kunnen uw gegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te houden van onze andere activiteiten, producten en diensten. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven tenzij hier uitdrukkelijk melding van wordt gemaakt.

KLIKGEDRAG

Holcus Buiten BV verzamelt via haar websites algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina.

COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Holcus Buiten BV maakt gebruik van van Google Analytics Cookies. Met Google is een bewerkingsovereenkomst afgesloten: Gegevens worden verzameld maar niet met Google gedeeld. Er wordt geen volledig IP adres getrackt. Wel verzamelen wij informatie voor van het meten van bezoekersaantallen. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

SOCIAL-MEDIACOOKIES

Social-mediacookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, What’s App en Facebook.

HOE KUNT U COOKIES WEIGEREN?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

RECHT VAN VERZET

Als u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Holcus Buiten BV, dan kunt u ons dit laten weten via: Holcus Buiten BV, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen  of per e-mail aan info@hicle.com

INZAGE, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS OF ANDERE VRAGEN

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail met uw gegevens aan reen@fietsenmetkinderen.info Of doe dit per post naar: Holcus Buiten BV, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen. U kunt hierbij ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

VERANDERINGEN

Holcus Buiten BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.